Outsourcing personalny

Dobór personelu, obowiązki kadrowo-płacowe oraz odpowiedzialność za wydajność pracowników to proces pochłaniający dużo czasu i generujący wysokie koszty, szczególnie w sytuacji, gdy pracownicy na danych stanowiskach są potrzebni sezonowo. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest skorzystanie z outsourcingu pracowniczego, który właściwie prowadzony przynosi ogromne oszczędności i korzyści dla firmy.

Celem tzw. zatrudnienia zewnętrznego jest zapewnienie, na określony czas, personelu odpowiadającego profilowi kandydata, którego Państwo w danym momencie poszukujecie. Dzięki bogatej bazie kandydatów jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniego pracownika w krótkim czasie. Nasza firma przejmuje na siebie obowiązki związane między innymi z organizacją procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem administracji wynagrodzeń, kontrolą poziomu absencji oraz bieżącym uzupełnianiem personelu.

Oferujemy Państwu kompleksowe działania:

 • stworzenie profilu idealnego kandydata, odpowiedniego na dane stanowisko,

 • prowadzenie wieloetapowego procesu rekrutacji, który wyłoni odpowiednich pracowników,

 • organizacja badań lekarskich,

 • przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia BHP,

 • pełna obsługa kadrowo-płacowa pracowników, wydawanie zaświadczeń, zawieranie i przedłużanie umów;

 • monitoring poziomu absencji (kontrola zwolnień lekarskich, ścisła współpraca z ZUS) oraz kontrola pracy pracowników;

 • zapewnienie ciągłość obsadzenia danego stanowiska – w przypadku absencji pracownika gwarancja zastępstwa;

Korzyści:

 • oszczędność czasu związanego z rekrutacją pracowników,

 • niższe koszty wynagrodzeń – rozliczenie z faktycznie przepracowanych przez pracowników godzin, brak kosztów przestojów,

 • elastyczność w obsadzaniu stanowisk,

 • redukcja kosztów związanych z absencjami urlopowymi i chorobowymi.

To wszystko pozwala Państwu na skoncentrowanie się na głównych celach biznesowych firmy w czasie, gdy pracownicy outsourcingowi wykonują pracę pod naszym nadzorem.